Hoppa till innehåll

Bygdegårdens historia

Från skeppshandel till bygdegård

I början av 1900-talet kom sjöfolk hit till Bäckströms Skeppshandel för att bunkra varor till sina skutor. Idag är Rådmansö bygdegård en viktig samlingspunkt för sin hembygd med ett rikt innehåll…

1888: Handlare Anders Bäckström köper Roths handelsbod, Gräddös första affär vid ångbåtsbryggan. Kuriosa: Både Roth och Bäckström härstammade från Dalarna.

Alma och Nils Bäckström drev lanthandeln 1901-1949, sonen Erik sittande.
 Alma och Nils Bäckström drev lanthandeln 1901-1949, sonen Erik sittande.

1901: Anders Bäckström avlider och sonen Nils tar över Bäckströms Skepps & Diversehandel. Året därpå låter Nils bygga ett större hus med plats för både affär och bostad (sedermera bygdegården). Familjen bor då i grannhuset (det gula huset mot Gräddöviken). I källaren drivs bageri. Roths affär rivs när nya affärsdelen står klar. Bygget av bostadsdelen fortsätter.

1902-1916: Här i Bäckströms affär vårutrustades 59 fartyg under dessa år. Det framgår av två fartygsliggare. Det fanns förmodligen en tredje liggare som fortsatte efter 1916 men den försvann troligen i en brand. Här vårutrustades flera typer av båtar som barkar, skonare, briggar, slupar, jakter, galeaser och skepp. Båtarna kom inte bara från Gräddö och Gräddö-Asken utan även från Fejan, Rådmanby, Norrtälje, Vätö, Refsnäs, Tjockö, Aspnäs, Björkö, Edsgarn och Stockholm. Men ännu mer långväga båtar kom hit för att vårutrusta. Våren 1904 kom kapten Pettersson med skonerten Sylfide ända från Söderhamn för att bunkra.

Nils Bäckströms Speceri & Diversehandel.
 Nils Bäckströms Speceri & Diversehandel.

1906: Hela bygget står klart och familjen kan flytta in. Kostnaden blev 10 000 kr. Sedan några år fanns nu ytterligare en lanthandel i byn. Axel och Tea Petterssons affär. Som mest har det funnits tre affärer samtidigt i Gräddö.

Daniel Eriksson och Johannes Norrby tar en pilsner i solskenet utanför lanthandeln.
 Daniel Eriksson och Johannes Norrby tar en pilsner i solskenet utanför lanthandeln.

1910: Bäckströms affär får postkontor. Det ligger i ett separat rum bakom butiken.

1949-1963: Nu driver tredje generationen Bäckström lanthandeln. Nils son Erik blir den siste handlaren.

Tredje generationen Bäckström som drev affären, Erik och Asta Bäckström 1949-1963. Sista kunden.
 Tredje generationen Bäckström som drev affären, Erik och Asta Bäckström 1949-1963. Sista kunden.

1959: Vikinglinjens fartyg s/s Viking blir den första att trafikera Åland-Sverige och går från Gräddö brygga. Fyra dagar (!) före konkurrenten som sätter in färjorna m/s Boge och m/s Slite på rutten Simpnäs-Mariehamn. S/s Viking går mellan Gräddö-Mariehamn-Korpo juni-september den sommaren. Sedan flyttas trafiken till Kapellskär.

1963: S/s Ålandsfärjan går på rutten Gräddö-Mariehamn. Hon går juni-september och året därpå från Kapellskär. Rederi Svea/Expressbolaget AB köper Bäckströms fastighet och använder lokalerna som administrationslokal. Sveabolaget säljer senare till kommunen.

Första Ålandsfärjan går från Gräddö brygga 1959.
 Första Ålandsfärjan går från Gräddö brygga 1959.

Slutet av 60-talet: Asta Bäckström, Nils fru driver Kafé Rasta i bottenvåningen. Familjen Bäckström bor kvar i bostadsdelen till början av 1970-talet, då den flyttar till ett annat hus i byn.

1974: Med anledning av att rederi Sveabolaget uppsagt sitt arrende av färjeläget växtes tankarna på en bygård. Rådmansö var då i stort behov av en samlingslokal. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening, Rådmansö Sportklubb och Gräddö skifteslag skrev då till Norrtälje Kommunstyrelse. Bland annat detta: ”Det centrala läget och närheten till båtbryggor gör att likväl båtburna som bilburna kan nå lokalerna. Det medför vidare att de öboende får samma möjlighet som bilburna att få sina friluftsintressen tillgodosedda, vilket är mycket värdefullt om målet en LEVANDE SKÄRGÅRD skall kunna uppnås.”

1977: Den 20 april invigs Rådmansö bygdegård. Ur Anders Perols tal: ”För egen del är jag övertygad om att många unga hädanefter kommer att känna större arbetsglädje och inte lämna hemorten i första taget. Och här sammanstråla i trivsam gemenskap i bygdegården som borde funnits för längesen. Göra vår hembygd mer åtråvärd. Min heta önskan är att denna bygdegård blir en samlingspunkt för kultiverad underhållning.”

2016: Idag står teater, dans, yoga, gymnastik, film, fester, kurser, möten, bröllop, konstutställningar och traditionella Rådmansödagen på programmet. I källaren bedrivs kajakuthyrning under somrarna.

Teater i bygdegården, nutid. Foto: Roine Karlsson.
 Teater i bygdegården, nutid. Foto: Roine Karlsson.

Epoker i Gräddö

1840-tal: Reguljär båttrafik startar mellan Stockholm-Norrtälje och Gräddös ångbåtsbrygga trafikeras. Kuriosa: S/s Norrtelje gick under 1900-talet rutten. Idag ett välkänt restaurang- och museifartyg i Norrtälje.

1890-tal: Ett varmbadhus byggs norr om varvet (nuvarande gästhamnen). Förmodligen på initiativ av handlare Bäckström. Här kan man bada gyttje- och tallbarrsbad.

1914 Säljs badhuset till pensionat på Gräddö-Asken. Flytten sker över isen på en kälke dragen av två hästar.

1920-30-talen: Pensionatsrörelsen blomstrar. I Gräddö fanns Sjögrens (sedan Sjömans), Söderbergs, Strands, Skogshydddan, Ida Bergströms och Björkö Örns pensionat.

1924: Ett båtbyggeri (nuvarande Gräddö Marina) startas av bröderna Johan Axel Eriksson och Erik Olof Eriksson samt Mattias Harald Johansson. Varvet klassades sen som ”ostkustens bästa”. En av de sista byggena var motorseglaren Garm från 1965.

Andra världskriget: Stockholmseskadern hade sin stora flottbas i Gräddö. Då fanns det gott om stiliga män i uniformer. Till en del unga kvinnors glädje.

1946: Gräddös sista vedjakt Granit säljs. Gräddöviken hade länge varit Rådmansös stora skuthamn. Bland byns egna skutor kan nämnas Linea, Petrus och Adalia.

Här kan du även se den vackra skylten med Bygdegårdens historia som tagits fram av Roine Karlsson och Josefin Ekberg.