Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Rådmansö Bygdegård

För Rådmansö Bygdegård är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Rådmansö Bygdegårds verksamhet är Styrelsen personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför samt hur länge?

Medlemmar

Vi behandlar ditt namn, adress, telefonnummer och e-post

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt åtagande som förening mot nuvarande och tidigare medlemmar för att skicka medlemsinformation, avier för medlemsavgift samt kalla till årsmöten.

Information om medlemmar spar vi i tre år efter senast betalda medlemsavgift.

Evenemangsbesökare

Vi behandlar ditt namn, e-post samt, i de fall vi serverar mat, eventuella allergier.

Våra tillstånd kräver att vi i vissa fall har en namnlista på alla besökare till ett event för att uppfylla lagkrav. 

Informationen om besökare till ett evenemang sparas till dess evenemanget är genomfört.

Utställare

Vi behandlar ditt namn, faktureringsadress, telefonnummer, e-post samt personnummer för privatpersoner. 

Personuppgifterna spar vi för att fullfölja vårt åtagande mot våra utställare.

Hyresgäster

Vi behandlar ditt namn, faktureringsadress, telefonnummer, e-post, personnummer samt kontonummer. 

Personuppgifterna spar vi för att fullfölja vårt åtagande mot våra hyresgäster.

Aktiva i styrelsen

Vi behandlar ditt namn, mail, telefonnummer och i vissa fall personnummer.

Personuppgifterna spar vi för att fullfölja vårt åtagande som styrelse mot våra medlemmar.

Bilder från evenemang

För att sprida information om vilka aktiviteter som pågår i Bygdegården tar vi bilder från evenemang och publicerar dessa på Facebook, på hemsidan och i nyhetsbrev. 

Vi är medvetna om att bilder är extra känsliga och vi informerar därför deltagare i evenemang om att bilder kommer att tas för att får samtycke och ger möjlighet att avböja att vara med på bild, antingen direkt under evenemanget eller efteråt. 

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se detaljer under respektive informationstyp. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta styrelsen (styrelsen@radmansobygdegard.se) som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.