Hoppa till innehåll

Vision och mål

Intill Gräddö Brygga reser sig ett stycke historia – Rådmansö Bygdegård anno 1906. Den tidigare skeppshandeln är nu en mötesplats i bygden. Föreningen förvaltas och förverkligas genom ideella krafter sedan 1977. Fram har vuxit en mötesplats för evenemang och kultur men även en plattform för uthyrning och upplevelser. Ett hus med många möjligheter.

Som en ledstjärna i vårt arbete jobbar vi efter en tydlig vision:

Rådmansö bygdegård är en
plattform för upplevelser och en
mötesplats där vi genom kultur,
lärande och lek främjar en bygd i gemenskap
“.

Våra mål: 

Långsiktigt och ekonomiskt hållbart förvalta fastigheten och verksamheten. 

Möjliggöra en träffpunkt för bygdens invånare. 

Rådmansö Bygdegårdsförening är en ambitiös förening med en engagerad styrelse som driver utveckling, inte bara av bygdegården utan, för hela bygden.  För oss att arbeta ekonomiskt hållbart betyder både att spendera kostnadseffektivt samt att möjliggöra för fler inkomstströmmar. De mest betydande intäkterna kommer idag från hyresintäkter, medlemsavgifter, bidrag och biljettintäkter. 

För att leva upp till målet om att skapa en träffpunkt i bygden skapar vi möjligheter för sociala sammankomster, upplevelser, lek och lärande.
Vi främjar gemenskapen hos både yngre som äldre med bl.a. kulturevenemang, fester, barnaktiviteter, kontinuerlig uthyrning samt en uppskattad hemvändardag vår skärgårdsmarknad – Rådmansödagen. 

Bygdegårdens fördelaktiga placering intill havet ger oss en attraktiv plats för uthyrningsverksamhet för både verksamhet och sociala arrangemang. Vi arbetar också efter en underhållsplan där fastigheten och dess skick utvärderas kontinuerligt för att säkerställa en hållbar förvaltning. Att arbeta långsiktigt hållbart betyder även för oss att ta vårt ansvar när det kommer till vår påverkan på miljön. Vi vill underlätta för våra hyresgäster att källsortera och vi verkar för att ta beslut som minskar vår miljöpåverkan. 

Vill du engagera dig i föreningen? Hör av dig till info@radmansobygdegard.se