Årsmöte i Rådmansö Bygdegårdsförening

Datum/Tid
22 februari, 2022
19:00


Välkomna att lyssna till 2021 års händelser och få möjlighet att diskutera 2022 års evenemang.

Varmt välkomna till bygdegården

önskar styrelsen i
Rådmansö Bygdegårdsförening

page1image1094240