Årsmöte i Rådmansö Bygdegårdsförening

Datum/Tid
21 februari, 2023
19:00


Välkomna att lyssna till 2022 års händelser och få möjlighet att diskutera 2023 års evenemang.

Varmt välkomna till bygdegården

önskar styrelsen i
Rådmansö Bygdegårdsförening